Posty z tej serii:

Po przeniesieniu na Web Hosting komponentu odpowiedzialnego za przetwarzanie komentarzy, zastanawiałem się co zrobić z funkcjonalnością wdrażania Endpointa NServiceBus jako Windows Service. Rozważałem trzy opcje:

 1. Usunięcie kodu
 2. Zostawienie kodu tak, jak jest - wdrażanie za pomocą PowerShella
 3. Przepisanie kodu używając narzędzia Fake

Wybrałem ostatni scenariusz z trzech powodów:

 1. Zobaczyć, że się da
 2. Poćwiczyć kodowanie w F#
 3. Zostawić tę opcję jako awaryjną, w razie gdyby wystąpił problem z Web Hostingiem

Przejdźmy więc przez funkcjonalność, zaczynając od sekcji Design.

Design

Strategia wdrażania pozostała taka sama jak poprzednio - Blue-Green Deployment. Po szczegóły zapraszam Cię do jednego z moich poprzednich artykułów. Schemat wdrożenia dla wersji Blue zawiera kroki:

 1. Usuń aktualne artefakty z zasobu, z których czyta usługa Windows dla wersji Blue
 2. Skopiuj artefakty z nową wersją do zasobu, z których czyta usługa Windows dla wersji Blue
 3. Zatrzymaj usługę Windows z wersją Green
 4. Wystartuj usługę Windows z wersją Blue:
  • Jeśli jest to pierwsze wdrożenie, utwórz usługę Windows dla wersji Blue

Schemat wdrożenia dla wersji Green jest taki sam. Zmieniają się tylko wartości - tam gdzie jest Blue będzie Green. Tam, gdzie jest Green będzie Blue.

Inną strategią, zastosowaną przy wdrażaniu Endpointa NServiceBus jako Web Host, może być użycie opcji backupu. W takim przypadku wystarczy tylko jedna usługa Windows, która jest zatrzymywana na czas wdrożenia, a następnie uruchamiana w ostatnim kroku procesu.

W obydwu strategiach korzystamy z właściwości Message-Queuing, dzięki której zatrzymanie usługi Windows nie blokuje użytkownika przed dodawaniem komentarzy w trakcie trwania wdrożenia.

Develop

Przejdźmy teraz przez implementację zgodną z procesem opisanym w sekcji Design kodując program np. w pliku host_ws_deploy.fsx:

// Targets
Target.create "Deploy Endpoint" (fun _ ->
  let deployEndpointPath = retrieveParam deployEndpointPathParamName
  let buildArtifactsPath = retrieveParam buildArtifactsPathParamName
  let settingsPath = retrieveParam settingsPathParamName
  let previousWindowsServiceName = retrieveParam previousWindowsServiceNameParamName
  let newWindowsServiceName = retrieveParam newWindowsServiceNameParamName
  let newWindowsServiceBinPath = retrieveParam newWindowsServiceBinPathParamName
  let newWindowsServiceDescription = retrieveParam newWindowsServiceDescriptionParamName
  
  Trace.trace ("-> Endpoint " + deployEndpointPath)

  Trace.trace ("-> Clean " + deployEndpointPath)
  Shell.cleanDir deployEndpointPath

  Trace.trace ("-> Copy " + buildArtifactsPath)
  Shell.copyDir deployEndpointPath buildArtifactsPath FileFilter.allFiles

  Trace.trace ("-> Copy " + settingsPath)
  Shell.copyDir deployEndpointPath settingsPath FileFilter.allFiles

  Trace.trace ("-> Stop Windows Service " + previousWindowsServiceName)
  try
    let sc = new ServiceController(previousWindowsServiceName);
    if sc.CanStop then sc.Stop()
  with
  | :? System.InvalidOperationException as ex ->
    Trace.trace ("-> Windows Service " + previousWindowsServiceName + "doesn't exist.")
    Trace.trace ex.Message
  
  Trace.trace ("-> Create and start Windows Service " + newWindowsServiceName)
  let sc = new ServiceController(newWindowsServiceName);
  try
    if sc.Status = ServiceControllerStatus.Stopped
    then
      Trace.trace ("-> Start Windows Service " + newWindowsServiceName)
      sc.Start()
  with
  | :? System.InvalidOperationException as ex ->
    Trace.trace ex.Message
    Trace.trace ("-> Create Windows Service " + newWindowsServiceName)
    CreateProcess.fromRawCommandLine "sc.exe" (sprintf "create %s start= demand binpath= %s " newWindowsServiceName newWindowsServiceBinPath)
    |> Proc.run
    |> ignore

    CreateProcess.fromRawCommandLine "sc.exe" (sprintf "description %s \"%s\" " newWindowsServiceName newWindowsServiceDescription)
    |> Proc.run
    |> ignore

    CreateProcess.fromRawCommandLine "sc.exe" (sprintf "failure %s reset= 3600 actions= restart/5000/restart/10000/restart/60000" newWindowsServiceName)
    |> Proc.run
    |> ignore

    Trace.trace ("-> Start Windows Service " + newWindowsServiceName)
    sc.Start()

  Trace.trace (sprintf "-> Endpoint %s deployed successfully." deployEndpointPath)
)

// start build
Target.runOrDefaultWithArguments "Deploy Endpoint"

W powyższym kodzie pominąłem elementy opisane w poprzednich częściach tej serii. Całość implementacji możesz zobaczyć na moim GitHubie.

Interpretację poszczególnych fragmentów pozostawiam Ci jako ćwiczenie z analizy kodu. Nowym elementem niewystępującym w poprzednich artykułach tej serii, jest funkcjonalność uruchamiania zewnętrznych programów. W tym przypadku jest to program sc.exe, dzięki któremu możemy tworzyć usługi Windows. Fake udostępnia funkcję o nazwie fromRawCommandLine wchodzącą w skład modułu CreateProcess, która umożliwia zdefiniowanie programu do uruchomienia. Funkcja run z modułu Proc uruchamia zdefiniowany program.

Test & Deploy

Uniwersalność kodu pozwala na przeprowadzanie wdrożeń na różne środowiska. Decydują o tym parametry wejściowe skryptu FAKEa. Tak, jak poprzednio, wdrożenie realizujemy za pomocą skryptów PowerShell - osobny ps1 na każde środowisko:

# fake build parameters
$deployEndpointPath = "deployEndpointPath=[path_to_windows_service_share]"
$buildArtifactsPath = "buildArtifactsPath=[path_to_artifacts]"
$settingsPath = "settingsPath=[path_to_settings]"
#idt.

#execute script
fake run host_ws_deploy.fsx -e $deployEndpointPath -e $buildArtifactsPath -e $settingsPath itd.

W tym krótkim artykule przeszliśmy przez możliwość wdrażania artefaktów jako Windows Service. Do tej pory zakładaliśmy, że artefakty istnieją, ale same z siebie nie powstaną :) W ostatniej części tej serii pokażę Ci, w jaki sposób można użyć FAKEa do pobrania kodu z repozytorium Git, jego kompilacji, uruchomienia testów jednostkowych, a także przygotowania artefaktów do wdrożenia za pomocą komendy dotnet publish.

=

Komentarze