Posty z tej serii:

Koniec lata, początek jesieni. Jak patrzę wstecz na daty publikacji artykułów, to widzę, że okres jesienno-zimowy sprzyja mi najbardziej w pisaniu oraz publikowaniu nowych treści. Zobaczymy, jak będzie w tym sezonie :) Zapraszam Cię do przeczytania mini serii, w której pokażę Ci, jak kwartet doskonały radzi sobie w warunkach praktycznych. Przejdziemy przez zmiany, jakich dokonałem w systemie komentarzy, którego używam na tym blogu. W tej części skupimy się na koncepcji oraz projekcie rozwiązania. W następnej części przejdziemy przez wybrane elementy implementacji.

Design pierwszej wersji bazował na koncepcji Sagi, która pełniła rolę koordynatora pomiędzy przyjęciem komentarza od użytkownika, a jego weryfikacją oraz odpowiedzią przez autora. Komunikacja pomiędzy Sagą, a poszczególnymi Message Handlerami odbywała się za pomocą wiadomości typu Event. W następnej wersji Saga otrzymała jeszcze większe uprawnienia koordynacji poprzez zastosowanie komunikacji typu Request/Response. Takie podejście idealnie nadaje się w scenariuszach integracji między różnymi systemami. Saga lub zbiór Sag, przyjmują dane z jednego systemu, a następnie koordynują ich przepływ do innych systemów. W stylu architektonicznym SOA (Service Oriented Architecture) wg interpretacji ADSD, a ściśle mówiąc autora kursu, taka funkcjonalność leży w odpowiedzialności specyficznej, typowo technicznej Usługi, zwanej IT/OPS. Więcej informacji na temat rodzaju takiej Usługi znajdziesz tu i tu.

Usługa jest pojęciem logicznym. W ramach Usługi zgrupowane są określone funkcjonalności, dane, procesy, itd. Kod należący do danej Usługi jest technicznym rozwiązaniem realizującym tzw. Business Capability. Dane biznesowe nie mogą być duplikowane pomiędzy Usługami, a komunikacja między nimi musi odbywać się w najbardziej możliwie luźny sposób np. Messaging z wykorzystaniem wiadomości typu Event. Wewnątrz Usługi możemy stosować różne inne style architektoniczne np. Domain Model, CQRS itd. Wyodrębnienie Usług nie jest prostym zadaniem. Nadanie nazw Usługom jest jeszcze trudniejsze.

Kiedy przeprojektowywałem system komentarzy na blogu, próbowałem podzielić całość na Usługi, ale okazało się, że jest to zbyt mała funkcjonalność na tego rodzaju podział. Skuteczniejszym podejściem było wyodrębnienie Business Policies wraz z danymi, potrzebnymi do ich realizacji, zdefiniowanie rodzaju komunikacji między nimi i dopiero na końcu logiczne pogrupowanie w Usługi. Poniższy diagram przedstawia końcowe rozwiązanie:

Picture1

Comment Registration odpowiada za zarejestrowanie komentarza. Technicznie chodzi o utworzenie Pull Requesta na GitHubie. Zajmuje się tym GitHub Pull Request Creation. Za sprawdzenie, czy pojawiła się odpowiedź na komentarz, odpowiada Comment Answer. Technicznie chodzi o sprawdzenie, czy Pull Request został obsłużony. Zajmuje się tym GitHub Pull Request Verification. Za poinformowanie czytelnika o ukazaniu się odpowiedzi na komentarz odpowiada Comment Answer Notification. Przyjmowaniem danych wejściowych zajmuje się Comment Controller, który jako jedyny jest komponentem Webowym. Jest jeszcze Comment Taking. Wrócimy do niego za chwilę.

W poprzedniej wersji systemu wszystkie te elementy były realizowane przez jedno Policy, zwane Comment. Dzięki podziałowi poszczególne funkcjonalności są od siebie bardziej niezależne, co ułatwi wprowadzanie ewentualnych zmian. Każde Policy operuje na własnym zestawie danych. Komunikacja pomiędzy Policies odbywa się w maksymalnie luźny sposób - za pomocą Messagingu. Biznesowe Policies, po zakończeniu realizacji swojej części, publikują wiadomości typu Event. Techniczne Policies przyjmują Message typu Request, a zwracają odpowiedź, jako Message typu Response. Dane biznesowe nie są duplikowane pomiędzy Policies. Jedynym łącznikiem pomiędzy nimi są stabilne elementy, które po utworzeniu nie ulegają zmianom np. identyfikatory, daty, URLe, itp.

W tym miejscu możemy wrócić do pojęcia Usługi. Poprzednio całe rozwiązanie należało do Usługi IT/OPS. Obecnie jej częścią są Comment Controller, GitHub Pull Request Creation oraz GitHub PullRequest Verification, ponieważ wykonują typowo techniczne zadania. Comment Registration, Comment Answer oraz Comment Answer Notification wykonują zadania biznesowe.

W jaki sposób podzielić Business Policies na Usługi? Nie ma jednoznacznej metody. Najprościej byłoby umieścić wszystkie trzy komponenty w jednej Usłudze, jednak intuicyjnie obsługa komentarza jest czymś innym niż powiadomienia do użytkownika. W najprostszej wersji jest to wysłanie maila z tekstem. W bardziej złożonym scenariuszu mail mógłby być rozpoczęciem programu lojalnościowego, gdzie byłyby przyznawane punkty za merytoryczne komentarze. Idąc dalej, doszlibyśmy do wniosku, że wysyłka maila jest tylko technicznym aspektem, a początek Policy związanego z przyznawaniem punktów czytelnikowi zaczyna się w momencie akceptacji jego pierwszego komentarza. W związku z tym umieściłem Comment Registration oraz Comment Answer w jednej Usłudze, a Comment Answer Notification w drugiej, osobnej Usłudze.

W jaki sposób nazwać zdefiniowane Usługi? Ponownie kusi, aby zrobić to wprost, czyli pierwszą z nich nazwać Comment Service, a drugą Notification Service. W przypadku tej drugiej przeanalizowaliśmy, że powiadomienia mogą być częścią czegoś większego. W przypadku tej pierwszej możemy stwierdzić, że przyjmowanie komentarzy to tylko jeden z kanałów wejściowych. Innymi kanałami mogą być ankiety, emaile itd. Wszystkie te elementy mogą należeć do jednej Usługi odpowiedzialnej za interakcję z użytkownikami. W związku z tym najlepiej nazywać usługi kolorami i tak pierwszą nazwałem Green Service, a drugą Orange Service. Z czasem, kiedy funkcjonalności w ramach Usług stabilizują się, można próbować nadawać im konkretniejsze nazwy.

Wróćmy do komponentu Comment Taking. Pełni on funkcję tzw. kleju pomiędzy Usługami. Dane, które obsługuje, jako wiadomości typu Command, pochodzą z różnych Usług. Jego odpowiedzialnością jest wyodrębnienie (z wiadomości) danych z poszczególnych Usług i wysłanie ich w odpowiednie miejsca. Elementem korelującym dane z różnych Usług jest CommentId. Dzięki temu Event publikowany przez Comment Answer może zawierać minimalną ilość informacji - tylko CommentId. Więcej na temat takiego sposobu projektowania Eventów znajdziesz w artykule Putting your events on a diet oraz prezentacji o tym samym tytule. Comment Taking wykonuje typowo techniczne zadanie, dlatego idealnie pasuje, aby umieścić go w Usłudze IT/OPS.

Przy projektowaniu rozwiązania warto mieć na uwadze, że z czasem pewne elementy mogą migrować pomiędzy Usługami. W takim przypadku idealnie, jeśli przenoszona funkcjonalność jest maksymalnie niezależna i można ją przenieść bez konieczności “zabierania” za sobą innych funkcjonalności. Dobrze zdefiniowane Policy umożliwia taką migrację.

Tak wygląda projekt rozwiązania systemu komentarzy na blogu wg idei zawartych w krusie ADSD - Advanced Distributed System Design. Pytanie, jakie możesz sobie zadać to “OK, ale w jaki sposób można to zaimplementować?”. W tym momencie do gry wchodzi drugi z wielkiej czwórki, czyli framework NServiceBus. Business Policy możemy przełożyć jeden do jeden jako implementacja Sagi. Komunikacja za pomocą Messagingu? Jest to podstawa działania NServiceBusa, który obsługuje trzy rodzaje komunikatów: Command, Event oraz Message. A co z Usługami? Pamiętajmy, że Usługa jest pojęciem logicznym. Nie ma nic wspólnego z technologią. Pozwala grupować poszczególne elementy w logiczne całości, stawiając pomiędzy nimi granice odpowiedzialności.

W następnym artykule pokażę Ci, w jaki sposób połączyć kod języka C# z kodem języka F#, aby zrealizować zaprojektowaną funkcjonalność.

=